Zobacz nasze referencje >>

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Wszelkie teksty lub dokumenty które mają być wykorzystane na użytek własny (np. w celu zrozumienia tekstu) Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków ze spacjami.
Tłumaczenia zwykłe to np.: list, CV, notatka, e-mail, oferta handlowa, strona internetowa, instrukcja obsługi itp.

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych wymaga wiedzy z danej dziedziny. Staramy się zapewnić najwyższą jakość usług, dlatego u nas każdy tłumacz specjalizuje się w swojej dziedzinie. Wielu naszych tłumaczy ukończyło studia filologiczne i kierunkowe, te osoby nie tylko doskonale znają język, który tłumaczą ale również i tematykę swoich drugich studiów.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Wszelkiego rodzaju dokumenty (umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy etc.) wymagane do przedstawiania właściwym organom lub osobom trzecim. Rozliczeniowa strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków przetłumaczonego dokumentu ze spacjami.

Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ( Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004r.).

DOKUMENTY SAMOCHODOWE

Tłumaczenie dokumentów samochodowych w najniższych cenach. Np. komplet dokumentów z Niemiec - 90zł brutto. więcej informacji o autach z zagranicy >>



TELEFON CAŁODOBOWY

tel.: 537 123 000

biuro@centrum-tlumaczen.pl